Publisert på

WP Staging WordPress utvidelse

WP Staging – DB & File Duplicator & Migration. Fungerer bra til å sette opp og fjerne en testside raskt.

Publisert på

Show Current Template WordPress utvidelse

Show Current Template WordPress uvidelse er et lite plugin til WordPress som viser alle templatefiler som blir hentet inn i en template.

Viser alle .php filer som en .php mal bruker og hvor de er lokalisert.

WordPress: Building Child Themes, kapittel 3 vises i video 2, ca 0:42.