Størrelseguide

RiffRaff.no har lagt til størrelsesguide inne på hvert produkt. Vi prøver mesteparten av produktene på for å sjekke hvordan størrelsen virker. Les derfor godt i våre beskrivelser til plagg om vi har kommentert hvordan vi oppfatter størrelsen er i forhold til det vi kjenner til.

Grunnen til at vi har størrelsesguide inne på hvert produkt er fordi vi har mange forskjellige leverandører. Hovedsaklig leverandører fra fra England, Tyskland og Usa med flere, hvor alle mål varierer.

O.B.S Vær oppmerksom på at andre plagg/modeller i samme bokstavstørrelse ofte kan ha helt andre mål. Sjekk derfor alltid størrelsesguide på produktet.

Alle mål kan avvike litt fra plagg til plagg grunnet stoffets strekkevne m.m. Et stoff som strekker seg mye har ofte mindre minstemål, nettopp fordi det skal strekke seg.

Vi bruker bokstavstørrelsene oppgitt av produsentene.