Registrering

For å handle hos A Riff Raff Store på www.riffraff.no trenger du ikke å registrere deg som kunde.
Registrering er valgfritt fordi vi bruker «gjesteutsjekk».
Registrere kan gjøres under «Min konto» eller underveis når du foretar ditt første kjøp.
Kjøp eller registrering krever en gyldig e-postadresse.
Du, som kunde, er selv ansvarlig for at korrekt adresse og postnummer er registrert i din profil.
Adresseendring kan gjøres under «Min konto». Registrert adresse vil være leveringsadresse.

Fordeler med å registrere seg:
Logg inn og se egen ordrehistorikk, bruker mann gjesteutsjekk blir ikke dette synlig for brukeren.
Personopplysingene dine blir lagret til neste gang du skal handle.